Tag Archives: umowa o dzieło

Jak uzyskać kredyt hipoteczny jeśli nie mamy stałej umowy o pracę?

jak uzyskać kredytKlienta przychodzącego  do banku po kredyt z umową na czas nieokreślony, a do tego jeszcze w sektorze budżetowym, doradca kredytowy wita z uśmiechem. Zdecydowanie inny ma wyraz twarzy, gdy okazuje się, że podstawowym źródłem dochodu jest umowa o dzieło lub chociażby działalność gospodarcza.

Analitycy bankowi uważają, że kredytobiorca z regularnym dochodem w stabilnej instytucji jest mniej ryzykowny niż ten z dużo wyższym dochodem, ale z niestandardowego źródła. Dlatego też wymagania banków co do dochodów innych niż stała umowa o pracę są zdecydowanie bardziej zaostrzone. Zatem  jak uzyskać kredyt jeśli nie mamy stałej umowy o pracę?

O ile w przypadku umowy stałej wystarczy już 3- miesięczny staż pracy,  to w przypadku działalności gospodarczej, czy umowy zlecenia minimum to 12 miesięcy stażu. Podobnie przy dochodach osiąganych za granicą w walucie innej niż złotówki, ale szerzej o tym pisałam tutaj.

Jakie wymagania mają banki w przypadku innych źródeł dochodu niż stała umowa o pracę ?